Aanvraag indienen

CURATELE

Wat is curatele?

Als iemand niet langer over zijn financiële en persoonlijke belangen kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen.

De curator maakt beslissingen over de persoonlijke verzorging, behandeling, begeleiding, verpleging en alle gelden en goederen van de betrokkene.

Klik hier voor meer informatie over "onder curatele stellen".


Curatele aanvragen

Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Een persoon kan onder curatele worden gesteld als er sprake is van een verstandelijke beperking of een geestelijke stoornis. Soms kan een persoon ook onder curatele worden gesteld als deze de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar wordt gebracht. De betrokkene is niet in staat om zelf voor zijn of haar belangen op te komen en wordt wettelijk onder curatele gesteld. Curatele komt steeds vaker voor in de zorg.

De persoon die onder curatele wordt gesteld, ook wel betrokkene genoemd, krijgt controle over zijn of haar financiële en juridische door een curator. Onder curatele stellen is een vergaande maatregel. Het is dan ook zo dat iemand niet zomaar onder curatele kan worden gesteld door een kantonrechter. U kunt een verzoekschrift onder curatelestelling indienen bij de kantonrechter.

Wat is het verschil tussen een mentor, bewindvoerder en een curator?

Een mentor beslist over verzorging en behandeling. Een bewindvoerder over financiën en een curator over financiën, verzorging en behandeling. De betrokkene die meer nodig heeft heeft dan beschermingsbewind of mentorschap, krijgt een curator (aangewezen) welke beslist over geldzaken, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. 

Voor wie is Curatele?

Curatele is er voor een meerderjarige die zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen. Dit kan onder andere zijn doordat diegene zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, dit als gevolg van lichamelijke of geestelijke toestand. Curatele wordt ingesteld wanneer een minder ingrijpende maatregel (zoals mentorschap en bewindvoering) niet toereikend is. De maatregel is bedoeld ter bescherming van de persoon en zijn vermogen, en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.


Wat is een curator?

Een curator is verantwoordelijk voor de financiële en persoonlijke belangen van een persoon die handelingsonbekwaam is. De curator moet voor bijna elke handeling en beslissing toestemming geven.


Praktijkvoorbeeld curatele

Dirk is 27 jaar en heeft op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Zijn opa heeft de zorg voor hem op zich genomen en altijd alles rondom Dirk zo goed mogelijk geprobeerd te regelen op zowel persoonlijk vlak als financieel. Eigenlijk is Dirk nooit echt heel zelfstandig geweest maar kon opa hem altijd nog redelijk sturen. Bij opa zijn er zorgen ontstaan toen Dirk vreemd gedrag ging vertonen en opa geen vat meer op Dirk had, hierop zijn er hulpverlenende instanties betrokken geraakt en is Dirk in een instelling gaan wonen. Nu Dirk in een instelling woont is gebleken dat Dirk niet in staat is over zijn persoonlijke en financiële belangen te beslissen en de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt. Voor Dirk is de beschermingsmaatregel curatele aangevraagd en uitgesproken zodat Dirk goed beschermd kan worden tegen zichzelf en misbruik door anderen voorkomen kan worden. Daarbij zijn de zorgen rondom Dirk bij opa nu ook weggenomen, waardoor opa weer een opa kan zijn voor Dirk.


Curator wijzigen of 2e curator benoemen

Wanneer u wilt wijzigen van curator kunt u een verzoekschrift aan de kantonrechter schrijven. Hiervoor dient u de NAW gegevens van de huidige verantwoordelijke, onder bescherming gestelde en eventuele belanghebbende mee te sturen evenals uw verzoek en bereidverklaring van uw nieuwe curator.


Heeft u een vraag?

Omschrijf uw situatie en/of vraag. Na het ontvangen van uw e-mail zullen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Stel uw vraag

Indien u ons eerder wenst te spreken, kunt u ons bellen tussen

ma t/m do 09.00 uur - 11.00 uur
curatele-telefoon-icon 010-8434527