Aanvraag indienen

Curatele Aanvragen

Wat is curatele en wanneer kunt u curatele aanvragen? Op het moment dat u de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt, bent u handelingsbekwaam. Dit betekent dat u vanaf dat moment zelfstandig contracten kunt aangaan. U kunt zelf voor een huis kijken, u heeft stemrecht en zou bijvoorbeeld een huwelijk aan kunnen gaan. U bent vanaf dat moment dus volledig verantwoordelijk voor uw eigen handelen.

Iemand die niet langer over zijn financiële en persoonlijke belangen kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan curatele aanvragen. De kantonrechter kan op dit verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen.

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel een gewoonte van drank- of drugsmisbruik, niet in staat is om zijn of haar belangen naar behoren waar te nemen en financiële hulp kan gebruiken.

 

Aanvraag indienen

Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

De onder curatele stelling is een maatregel met vergaande gevolgen. Degene die onder curatele gesteld wordt raakt als het ware zijn financiële en juridische controle over zijn leven kwijt. Het is dan ook zo dat iemand niet zomaar onder curatele kan worden gesteld door een kantonrechter.

Volgens de wet kan dit bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking of geestelijke stoornis waarbij de persoon niet in staat is of wordt bemoeilijkt, zijn belangen naar behoren waar te nemen. Een ander voorbeeld is wegens een gewoonte in drankmisbruik. Het gaat dan om een vorm van drankmisbruik waarbij de persoon in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft en zijn eigen veiligheid of die van andere in gevaar brengt. In dit soort situaties kan curatele aangevraagd worden.  

Wat doet een curator?

Als curator ben jij verantwoordelijk voor beslissingen over de persoonlijke verzorging, behandeling, begeleiding, verpleging en alle gelden en goederen van de betrokkene. Een curator is verantwoordelijk en biedt hulp bij de financiële en persoonlijke belangen van de persoon die handelingsonbekwaam is. De curator moet voor bijna elke handeling en beslissing toestemming geven.

  • De curator maakt een overzicht van de financiële situatie. Zo kan de curator beoordelen of er een uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden. 

  • Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen, heeft de curator geld nodig. Daarom zal de curator de eigendommen van de betrokkene proberen te verkopen en eventuele openstaande rekeningen proberen te innen, zodat er meer geld beschikbaar komt om de schuldeisers te kunnen betalen.  

  • De curator onderzoekt ook of er sprake is van fraude of wanbeleid door de betrokkene.

 

Praktijk voorbeeld

Curatele Voorkomen

Misschien vindt u het geen prettig idee dat een rechter beslist over wie uw zaken behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Door vroegtijdig uw zaken te regelen, kunt u zelf de regie houden. Het is mogelijk om zelf mensen te kiezen die u vertrouwt en u kunt uw persoonlijke keuzes en wensen doorgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf bepalen wie uw bewindvoerder, mentor of curator wordt, als het echt niet meer anders kan.

Curatele Aanvragen

Voor ieder volwassen persoon die hulp nodig heeft, kunt u ABR inschakelen voor het vinden van een passende curator. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst curatorschap nodig is, kunt u contact met ons opnemen. Wij werken met korte lijnen en zijn altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en betrokken hulpverleners.  

Wilt u curatele aanvragen, dan kunt u gerust telefonisch contact op nemen of een e-mail sturen naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om u te helpen.

Contact