Aanvraag indienen

MENTORSCHAP

Wat is mentorschap?

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het doel van deze maatregel.

Mentorschap aanvragen

*Beschermingsbewind en mentorschap kan worden gecombineerd.

Praktijk voorbeeld mentorschap


De heer de Vries 72 jaar, woont in een verzorgingshuis en heeft beginnende Alzheimer. De heer de Vries vindt het een prettige gedachte dat wanneer het slechter met hem zal gaan op persoonlijk vlak, er iemand is die beslissingen kan nemen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding op een manier zoals hij dit had gewild. Zolang de heer de Vries dit alles zelf kan beslissen kan hij dat samen met zijn mentor zo afstemmen, maar op de dag dat het hem niet lukt weet meneer dat zijn mentor er voor hem is en deze beslissingen van hem overneemt.


Praktijk voorbeeld mentorschap


Ida is 58 en woont in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, zij functioneert op hetzelfde niveau als een iemand van 7 jaar. Per 1 januari 2020 is de Wet Dwang en Zorg (WDZ) ingegaan. Dit betekend dat elke client in een zorginstelling waar de WDZ kan worden toegepast een wettelijke vertegenwoordiger moet hebben. De begeleiding heeft aangegeven dat een mentor voor Ida nodig is voor een goede vertegenwoordiging van haar belangen.


Heeft u een vraag?

Omschrijf uw situatie en/of vraag. Na het ontvangen van uw e-mail zullen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Stel uw vraag

Indien u ons eerder wenst te spreken, kunt u ons bellen tussen

ma t/m do 09.00 uur - 11.00 uur
010-8434527