Aanvraag indienen

MENTORSCHAP

Wat is mentorschap?

Mentorschap houdt in dat een mentor de persoonlijke belangen behartigt van een persoon die dit zelf niet meer kan. Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger, aangesteld door de rechter, die beslist over persoonlijke, niet-financiële, belangen als persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De persoon in kwestie wordt de betrokkene genoemd. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het doel van deze maatregel. Mentorschap aanvragen? Klik op onderstaande button. 

Mentorschap aanvragen

Beschermingsbewind kan worden aangevuld met bewind of worden omgezet naar curatele.

Wat doet een mentor?

Een mentor regelt persoonlijke zaken van een betrokkene. Het gaat dan om de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor beslist niet over financiële belangen. Om de persoonlijke omgeving en verzorging van de betrokkene te verbeteren, zal een mentor ook overleg plegen met verzorgers en andere belanghebbenden. Het geloof, levensovertuiging en culturele achtergrond van de betrokkene worden altijd gerespecteerd door een mentor.

Wat doet een mentor van ABR-Nederland?

  • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie
  • Beoordelen van de beslissingen van de cliënt
  • Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen
  • Assisteren en motiveren
  • Aanspreekpunt zijn voor zorginstellingen   
  • Een onafhankelijk positie aannemen
  • Controle houden op de kwaliteit van de zorg 
  • Op de hoogte blijven van de situatie
  • Zorgadvies geven
  • Doen wat goed voor de cliënt is

Bij wie moet een mentor zich verantwoorden?

Een mentor moet tijdens het mentorschap verslag uitbrengen bij de rechter. De rechter houdt toezicht op de taken van de mentor. Er kan een jaarlijks of vijfjaarlijks verslag uitgebracht worden aan de rechter, afhankelijk van de aard van het mentorschap. Wanneer het mentorschap het einde nadert, dan verwacht de rechter een eindverslag die ook naar de betrokkene wordt gestuurd.

Mentorschap aanvragen

Wat zijn de taken van een mentor?

De taken van een mentor zijn onder meer het regelen van de zorg van de betrokkene. Er wordt zowel persoonlijk contact gehouden met de zorgverleners en behandelaars als met de betrokkene zelf. Een mentor houdt toezicht op afspraken met zorgverleners en behandelaars en of deze worden nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, zal de mentor in actie komen. Als de gezondheid achteruit gaat, of wanneer de betrokkene niet meer zelfstandig kan wonen, grijpt een mentor ook in. Wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen, kan een mentor de rechter inschakelen.

Praktijkvoorbeeld mentorschap


De heer de Vries 72 jaar, woont in een verzorgingshuis en heeft beginnende Alzheimer. De heer de Vries vindt het een prettige gedachte dat wanneer het slechter met hem zal gaan op persoonlijk vlak, er iemand is die beslissingen kan nemen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding op een manier zoals hij dit had gewild. Zolang de heer de Vries dit alles zelf kan beslissen kan hij dat samen met zijn mentor zo afstemmen, maar op de dag dat het hem niet lukt weet meneer dat zijn mentor er voor hem is en deze beslissingen van hem overneemt.


Praktijkvoorbeeld mentorschap


Ida is 58 en woont in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, zij functioneert op hetzelfde niveau als een iemand van 7 jaar. Per 1 januari 2020 is de Wet Dwang en Zorg (WDZ) ingegaan. Dit betekend dat elke client in een zorginstelling waar de WDZ kan worden toegepast een wettelijke vertegenwoordiger moet hebben. De begeleiding heeft aangegeven dat een mentor voor Ida nodig is voor een goede vertegenwoordiging van haar belangen.


Heeft u een vraag?

Omschrijf uw situatie en/of vraag. Na het ontvangen van uw e-mail zullen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Stel uw vraag

Indien u ons eerder wenst te spreken, kunt u ons bellen tussen

ma t/m do 09.00 uur - 11.00 uur
mentorschap-telefoon-icon 010-8434527