Aanvraag indienen

Mentorschap aanvragen | ABR Nederland

Bent u op zoek naar een mentor of heeft u vragen over de procedure van het mentorschap? Dan helpen wij u graag! Het aanvragen van mentorschap doet u vaak naar aanleiding van een bepaalde situatie. Het komt regelmatig voor dat familieleden, verzorgers of naasten, mentorschap aanvragen voor de persoon die niet langer in staat is om zijn of haar belangen te behartigen op persoonlijk vlak. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld lijden aan dementie, een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. Als u denkt dat u zelf, uw familielid of cliënt iemand nodig heeft die de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding regelt kunt u bij de kantonrechter het mentorschap aanvragen via het “verzoek tot mentorschap” formulier.

Wanneer dit formulier volledig is ingevuld dient u het formulier op te sturen naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont. Het heeft de voorkeur om in uw verzoekschrift uw voorkeur voor een mentor aan te geven aan de kantonrechter. Wanneer u een aanmelding mentorschap bij ABR indient, verzorgen wij de gehele aanvraag.

Voor vragen kunt u ons altijd mailen via info@abr-nederland.nl of op maandag t/m donderdag telefonisch bereiken tussen 09:00 -11:00 op 010-843527.

Contact

ABR Mentorschap aanvragen

Procedures mentorschap

Wanneer de aanvraag via het aanvraagformulier is ingediend bij de kantonrechter zal u vervolgens worden uitgenodigd voor een zitting. Belanghebbende familieleden kunnen in deze periode nog een weerschrift indienen als zij niet akkoord zijn. Tijdens de zitting zal de kantonrechter het verzoek met verschillende partijen behandelen. De verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde mentor en de belanghebbende zullen allemaal tijdens de zitting aanwezig zijn waarin de kantonrechter zal besluiten of hij akkoord gaat met het verzoek. Vervolgens zal iedereen die op de zitting aanwezig is geweest, de uitspraak per post toegestuurd krijgen. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u binnen 3 maanden in hoger beroep gaan.

Wat doet een mentor?

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger die de persoonlijke (geen financiële) belangen van een persoon behartigt wanneer de persoon dit zelf niet meer kan. Het gaat hierbij dus om belangen als persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan ook wel worden gezien als adviseur en vertrouwenspersoon van de betrokkene. De mentor zal regelmatig bij de cliënt op bezoek gaan zodat er een goede vertrouwensband wordt opgebouwd. Daarnaast zal er ook overleg plaatsvinden met de verzorgers en andere belanghebbende, zodat de persoonlijke omgeving en verzorging van de persoon in kwestie zal worden verbeterd. Uiteraard zal er ten alle tijden rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van cliënt.

Taken:

  • Adviseren
  • Vertegenwoordigen
  • Belangen behartigen
  • Opbouwen en behouden van vertrouwen

ABR aanvragen mentorschap

Mentorschap aanvullen met bewind of omzetten naar curatele

Het mentorschap kan worden aangevuld met een beschermingsbewindvoerder. Dit geldt voor situaties waarin de betrokkene niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen. In dit geval kan er een aanvraag worden ingediend voor een aanvulling met bewind. Ook is het mogelijk om het mentorschap om te zetten naar curatele wanneer de bescherming van het mentorschap onvoldoende is. De kantonrechter spreekt curatele uit wanneer lichtere maatregelen zoals bewind of mentorschap niet voldoende zijn. Voor meer informatie over het aanvullen of omzetten van mentorschap kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees meer over curatele        Lees meer over bewind     

Wie zijn wij?

Het team van ABR-Nederland staat altijd voor u klaar. Wij werken met korte lijnen en persoonlijk contact. Daarnaast werken wij transparant en zijn wij betrokken met al onze cliënten.

Onze organisatie bestaat uitsluitend uit deskundigen die dankzij de werkervaring de juiste beslissingen kunnen nemen. Het kantoor van ABR Nederland is gevestigd in Capelle aan den IJssel, maar wij komen ook graag bij u langs om kennis te maken. Indien u eerst graag meer informatie wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar info@abr-nederland.nl of telefonisch contact opnemen.

Contact