Aanvraag indienen

Wettelijke vertegenwoordigER

 Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt de Wzd de huidige Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (WBopz).  De nieuwe wet Wzd bevat o.a. dat iedere client binnen een zorginstelling een wettelijke vertegenwoordiger dient te hebben (mentor of curator).

ABR Nederland biedt mentorschap aan. De mentor binnen ABR-Nederland behartigt de persoonlijke belangen van iemand die hiertoe niet of onvoldoende in staat is. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk beperkten en psychiatrische of comateuze patiënten. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De wettelijke vertegenwoordiger  neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing.

 Neem contact op

Bewindvoerder

Een bewindvoerder kan een partner, vriend of een naast familielid zijn. Wanneer er geen partner of naast familielid is die voor de financiële belangen kan zorgen, of omdat het wellicht te persoonlijk is, kan ABR-Nederland uw bewindvoerder worden. Wij hebben veel ervaring en zijn deskundig op het gebied van beschermingsbewind.

Meer informatie bewind

Mentorschap

Een mentor van ABR-Nederland beslist, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, over zijn of haar persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft in principe handelingsbekwaam.

Meer informatie over Mentorschap

Curatele

Wanneer iemand niet langer over zijn financiële en persoonlijke belangen kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen.

De curator maakt beslissingen over de persoonlijke verzorging, behandeling, begeleiding, verpleging en alle gelden en goederen van de betrokkene. Iemand onder curatele is niet meer handelingsbekwaam.

Meer informatie Curatele

De kwaliteit van onze wettelijke vertegenwoordiger

Onze medewerkers zijn in het bezit van minimaal een HBO-diploma en een VOG. Daarnaast volgen zij een aantal keer per jaar cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Voordat zij zijn aangesteld als mentor/curator bij ABR Nederland hebben zij ruime werkervaring met verschillende doelgroepen zoals:

  • Psychiatrie
  • Geriatrie
  • Verstandelijk beperkten
  • Lichamelijk beperkten
  • Verslaving

ABR-Nederland wordt jaarlijks gecontroleerd door het Kwaliteitsbureau rechtbank Oost-Brabant, op deze manier bent u ervan verzekerd dat u te maken heeft met een betrouwbaar bureau.

Het team van ABR-Nederland

Ons team staat altijd voor u klaar. Wij werken met korte lijnen en zijn altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en betrokken hulpverleners.  Het team van ABR-Nederland bestaat uit professionele, betrokken, betrouwbare en integere wettelijke vertegenwoordigers.  

 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Dan kunt u gerust telefonisch contact opnemen of een e-mail verzenden naar info@abr-nederland.nl.

 Contact