Aanvraag indienen

BEWIND

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt uitgesproken wanneer iemand niet goed in staat is zijn financiën te beheren door lichamelijke of geestelijke problemen en/of door problematische schulden. Hierdoor kan het een oplossing zijn om beschermingsbewind in te stellen. Deze beschermingsmaatregel is bedoeld om iemands gelden en goederen te beschermen tegen zichzelf of anderen. Bescherming tegen zichzelf kan betekenen dat iemand zijn geld zodanig besteedt dat hij in de problemen komt en hiertegen beschermd dient te worden. Bescherming tegen anderen betekent bescherming tegen personen die financieel misbruik maken van de persoon. De onderbewindstelling heeft tot gevolg dat de onder bewind gestelde gelden en goederen worden beheerd door ABR en hierdoor alle beslissingen gemaakt worden door uw beschermingsbewindvoerder.

Onder bewindstelling aanvragen

*Beschermingsbewind en mentorschap kan worden gecombineerd.

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn juiste beslissingen te nemen over hun financiën en hierdoor mogelijk in de financiële moeilijkheden kunnen raken of zijn geraakt.


Wat is een bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder beschermingsbewind is gesteld. Een beschermingsbewindvoerder bij ABR draagt zorg voor het betalen van uw vaste lasten, zorgt dat u verzekerd bent (zorgverzekering, AVP, inboedel en uitvaart) en betaalt boodschappengeld uit op een aparte bankrekening (uw leefgeldrekening waarvan u een bankpasje heeft). Wanneer er schulden zijn worden uw financiën gestabiliseerd, dat betekent dat wij uw schuldeisers benaderen en betalingsregelingen treffen waar mogelijk. Op deze manier wordt uw schuldendossier opgebouwd en volgt zo spoedig mogelijk een aanmelding naar Schuldhulpverlening. Gedurende het schuldhulpverleningstraject blijft ABR uw bewindvoerder en contactpersoon voor de schuldhulpverlenende instantie.


Praktijk voorbeeld beschermingsbewind

Suzanne is een alleenstaande 42 jarige vrouw en heeft een baan met een goed salaris en een koophuis. Twee jaar geleden is de moeder van Susanne plotseling overleden, sindsdien heeft Susanne een aantal psychische klachten waardoor het haar al lange tijd niet meer is gelukt om haar post te openen. Zij heeft wel enveloppen gezien van deurwaarders, waardoor zij vermoedt dat er schulden zijn. Zij weet niet hoe zij dit moest oplossen en is gaan praten met haar huisarts, die heeft haar met een hulpverlenende instantie  in contact gebracht. Uit de gesprekken met de begeleider werd voor Susanne duidelijk dat zij het prettig zou vinden om haar administratie en financiën zolang als nodig is uit handen te geven, zodat zij aan zichzelf kan werken. Susanne heeft voor zichzelf beschermingsbewind aangevraagd. Omdat er schulden zijn is er beschermingsbewind problematische schulden uitgesproken zodat de bewindvoerder ook aan de slag kan met de schulden van Susanne.


Praktijkvoorbeeld beschermingsbewind standaard

Anton is 35 en woont al lange tijd in een psychiatrische instelling vanwege zijn diagnose schizofrenie. Zijn moeder bezoekt hem regelmatig en kan op die manier zijn persoonlijke belangen behartigen. Met geld kan Anton niet zo goed omgaan, zijn uitkering is altijd binnen enkele dagen op, verzekeringen betaalt hij niet en hij maakt boetes die hij vervolgens ook niet betaalt. De moeder van Anton kan hem hierin niet sturen, Anton doet namelijk wat hij zelf wil want het is zijn geld, vindt Anton. Om Anton te beschermen tegen zichzelf maar ook om misbruik door anderen te voorkomen is er door de instelling beschermingsbewind op basis van geestelijke en lichamelijke toestand aangevraagd.


Heeft u een vraag?

Omschrijf uw situatie en/of vraag. Na het ontvangen van uw e-mail zullen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Stel uw vraag

Indien u ons eerder wenst te spreken, kunt u ons bellen tussen

ma t/m do 09.00 uur - 11.00 uur
010-8434527