Aanvraag indienen

BEWIND

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt uitgesproken wanneer iemand niet goed in staat is zijn financiën te beheren door lichamelijke of geestelijke problemen en/of door problematische schulden. Hierdoor kan het een oplossing zijn om beschermingsbewind in te stellen. Deze beschermingsmaatregel is bedoeld om iemands gelden en goederen te beschermen tegen zichzelf of anderen. Bescherming tegen zichzelf kan betekenen dat iemand zijn geld zodanig besteedt dat hij in de problemen komt en hiertegen beschermd dient te worden. Bescherming tegen anderen betekent bescherming tegen personen die financieel misbruik maken van de persoon. De onderbewindstelling heeft tot gevolg dat de onder bewind gestelde gelden en goederen worden beheerd door ABR en hierdoor alle beslissingen gemaakt worden door uw beschermingsbewindvoerder.

Onder bewindstelling aanvragen

*Beschermingsbewind en mentorschap kan worden gecombineerd.

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn juiste beslissingen te nemen over hun financiën en hierdoor mogelijk in de financiële moeilijkheden kunnen raken of zijn geraakt.


Wat is een bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder beschermingsbewind is gesteld. Een beschermingsbewindvoerder bij ABR draagt zorg voor het betalen van uw vaste lasten, zorgt dat u verzekerd bent (zorgverzekering, AVP, inboedel en uitvaart) en betaalt boodschappengeld uit op een aparte bankrekening (uw leefgeldrekening waarvan u een bankpasje heeft). Wanneer er schulden zijn worden uw financiën gestabiliseerd, dat betekent dat wij uw schuldeisers benaderen en betalingsregelingen treffen waar mogelijk. Op deze manier wordt uw schuldendossier opgebouwd en volgt zo spoedig mogelijk een aanmelding naar Schuldhulpverlening. Gedurende het schuldhulpverleningstraject blijft ABR uw bewindvoerder en contactpersoon voor de schuldhulpverlenende instantie.


Praktijk voorbeeld beschermingsbewind

Suzanne is een alleenstaande 42 jarige vrouw en heeft een baan met een goed salaris en een koophuis. Twee jaar geleden is de moeder van Susanne plotseling overleden, sindsdien heeft Susanne een aantal psychische klachten waardoor het haar al lange tijd niet meer is gelukt om haar post te openen. Zij heeft wel enveloppen gezien van deurwaarders, waardoor zij vermoedt dat er schulden zijn. Zij weet niet hoe zij dit moest oplossen en is gaan praten met haar huisarts, die heeft haar met een hulpverlenende instantie  in contact gebracht. Uit de gesprekken met de begeleider werd voor Susanne duidelijk dat zij het prettig zou vinden om haar administratie en financiën zolang als nodig is uit handen te geven, zodat zij aan zichzelf kan werken. Susanne heeft voor zichzelf beschermingsbewind aangevraagd. Omdat er schulden zijn is er beschermingsbewind problematische schulden uitgesproken zodat de bewindvoerder ook aan de slag kan met de schulden van Susanne.


Praktijkvoorbeeld beschermingsbewind standaard

Anton is 35 en woont al lange tijd in een psychiatrische instelling vanwege zijn diagnose schizofrenie. Zijn moeder bezoekt hem regelmatig en kan op die manier zijn persoonlijke belangen behartigen. Met geld kan Anton niet zo goed omgaan, zijn uitkering is altijd binnen enkele dagen op, verzekeringen betaalt hij niet en hij maakt boetes die hij vervolgens ook niet betaalt. De moeder van Anton kan hem hierin niet sturen, Anton doet namelijk wat hij zelf wil want het is zijn geld, vindt Anton. Om Anton te beschermen tegen zichzelf maar ook om misbruik door anderen te voorkomen is er door de instelling beschermingsbewind op basis van geestelijke en lichamelijke toestand aangevraagd.


Wat doet een bewindvoerder / Wat zijn de taken van een bewindvoerder?


De voornaamste taak van een bewindvoerder is het beheren van het vermogen van de cliënt. Door inzicht in de financiële zaken van de cliënt en gezag hierover worden de juiste beslissingen genomen voor iemand die hier zelf niet (meer) toe in staat is. Hieronder vallen verschillende taken. De bewindvoerder zorgt ervoor dat:

 • Er een overzicht is van alle inkomsten, uitgaven en bezittingen, ook eventuele schulden worden in kaart gebracht;
 • Er een budgetplan wordt opgesteld met o.a. bepaling voor hoeveel leefgeld er mogelijk is;
 • Uw rekeningen op tijd betaald worden;
 • U niet te veel betaalt (denk aan belastingen of dubbele verzekeringen);
 • U verzekerd bent;
 • U uw inkomsten ontvangt (en op tijd), dit is niet alleen salaris maar zijn bijvoorbeeld ook toeslagen (die waar nodig aangevraagd worden);
 • Contact gehouden wordt met de relevante instanties van wie u geld krijgt of die u moet betalen;
 • De binnenkomende post verwerkt wordt;
 • Wanneer er sprake is van schulden dat er haalbare betalingsregelingen worden getroffen en/of u aangemeld wordt bij schuldhulpverlening.
 • De rechtbank jaarlijkse verantwoording wordt gedaan over uw financiën.

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?


Voor de kosten voor de beschermingsmaatregel bewind worden landelijke tarieven gehanteerd. Deze tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) u kunt hier de tarieven vinden. Door deze vaste tarieven is iedereen ervan zeker dat er niet te veel betaald wordt voor de diensten. Er zijn standaardtarieven en een standaard aantal uur per werkzaamheid, er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen een standaard traject (totaal 17 uur per jaar) en een met problematische schulden (17+5=22 uur per jaar). Daarnaast zijn er losse werkzaamheden zoals:

 • Aanvangswerkzaamheden (indien er budgetbeheer heeft plaatsgevonden zijn de kosten hiervoor lager);
 • Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning;
 • Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB);
 • Opmaken eindrekening en –verantwoording bij beëindiging van het bewind.

De tarieven per werkzaamheid zijn hier te vinden:

https://www.abr-nederland.nl/upload/bestanden/Tarieven%202019.pdf


Heeft u een vraag?

Omschrijf uw situatie en/of vraag. Na het ontvangen van uw e-mail zullen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Stel uw vraag

Indien u ons eerder wenst te spreken, kunt u ons bellen tussen

ma t/m do 09.00 uur - 11.00 uur
bewin-telefoon-icon 010-8434527

Hulp bij financiele hulp


Kunt u uw rekeningen niet meer betalen, krijgt u aanmaningen opgestuurd of heeft u al een deurwaarden op de stoep staan? Wanneer u uw financiën niet op orde heeft kunnen problemen zich snel opstapelen.

Wanneer uw financiele schulden of problemen te veel worden dan kunt u hulp vragen.  ABR kan u hierin bijstaan en biedt doelgericht hulp. Een beschermingsbewindvoerder of mentor kan u helpen uit de financiële problemen te komen. Hij of zij beschermt u en uw omgeving en zorgt ervoor dat er oplossingsgericht en professioneel gehandeld wordt. 


Problematische schulden


Als u schulden heeft en het moeilijk vindt om ermee om te gaan, is het belangrijk om het probleem meteen aan te pakken - hoe langer u uw schulden negeert, hoe erger de situatie wordt.

Hieronder vindt u de basisstappen om u te helpen bij het oplossen van een schuldenprobleem. Echter raden wij aan om onafhankelijk advies in te winnen om u te helpen de beste manier te vinden om met uw schuldenprobleem om te gaan.

Stap 1: Maak een lijst met al uw schulden
Stap 2: zet uw schulden op volgorde van belangrijkheid
Stap 3: Stel een persoonlijk budget op
Stap 4: Zoek onafhankelijk advies
Stap 5: Praat met uw schuldeisers