Aanvraag indienen

Onder Bewind Staan: Wat het betekent en wat u moet weten

ABR Nederland biedt steun aan mensen die onder bewind staan. Ons professionele team geeft advies, biedt hulp bij het invullen van de juiste formulieren en zorgt ervoor dat het verzoek van de cliënt op de juiste manier wordt ingediend. Maar wat betekent ‘onder bewind staan’ precies?

Wat betekent onder bewind staan?

Er kan een periode in iemands leven komen waarin zij niet meer goed voor hun eigen geldzaken kan zorgen. Door middel van de Bewind Maatregel of Beschermingsbewind kunnen zij hiermee geholpen worden en dan staan zij 'onder bewind’. Dit betekent dat alle financiële zaken dan voor hen geregeld worden - zij kunnen dan geen geld uitgeven of lenen zonder toestemming.

Maar wanneer is dit van toepassing? Een beschermingsbewind wordt uitgesproken wanneer iemand door lichamelijke of geestelijke problemen en/of door heftige schulden niet meer goed in staat is de eigen financiën te beheren. Een rechter kan dan een bewindvoerder aanwijzen, waardoor de cliënt dan geen beslissingen meer over hun goederen en geld kan maken zonder toestemming.

wat betekent onder bewind staan?

beschermingsmaatregel

Wat doet de beschermingsmaatregel?

De beschermingsmaatregel is bedoeld om iemands geld en goederen te beschermen tegen henzelf of anderen. Bescherming tegen henzelf houdt in dat als iemand hun geld zodanig besteedt dat zij in de problemen komen en hiertegen beschermd dienen te worden. Bescherming tegen anderen betekent bescherming tegen personen die financieel misbruik maken van de persoon in kwestie. Het gevolg van de onderbewindstelling is dat het geld en de goederen van een onder bewind gestelde worden beheerd door een bewindvoerder.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert dus alle of een deel van de financiële zaken van iemand die dit niet meer zelf kan. Hier kan in sommige gevallen een familielid, vriend of kennis van de onder bewind gestelde voor gekozen worden. Meestal wordt ervoor gekozen een professional te vinden die de belangen behartigt. 

Bij ABR zorgt een bewindvoerder voor het betalen van de vaste lasten, zaken als verzekeringen en het uitbetalen van boodschappengeld op een aparte bankrekening waarvan de cliënt een bankpasje heeft. Wanneer er schulden zijn stabiliseren wij de financiën; dit houdt in dat wij schuldeisers benaderen en waar mogelijk een betalingsregeling aanvragen. 

Omdat een bewindvoerder een wettelijke vertegenwoordiger is voor degene onder bewind, verloopt de benoeming via een rechter. De rechter controleert ook of de geldzaken goed worden beheerd.

Steun iemand die onder bewind staat

Wat doet een bewindvoerder?

De belangrijkste taken die een bewindvoerder uitvoert is het beheren van het vermogen van de cliënt en ervoor zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen over financiële zaken. Daaronder zijn er verschillende taken waar een bewindvoerder voor zorgt. 

De taken van een onderbewindvoerder

Een bewindvoerder zorgt ervoor dat:

  1. er een overzicht is van alle inkomsten, uitgaven en bezittingen, inclusief eventuele schulden;
  2. er een budgetplan wordt gemaakt met o.a. een bepaling voor hoeveel leefgeld er mogelijk is;
  3. rekeningen op tijd betaald worden;
  4. er niet te veel wordt uitgegeven aan bijv. belastingen;
  5. de cliënt verzekerd is;
  6. de cliënt inkomsten ontvang (salaris en/of aangevraagde toeslagen);
  7. er contact gehouden wordt met de relevante instanties van wie de cliënt geld krijgt of die juist geld krijgen;
  8. de binnenkomende post verwerkt wordt;
  9. wanneer er schulden zijn, er haalbare betalingsregelingen worden getroffen en/of de cliënt aangemeld wordt bij schuldhulpverlening.
  10. er bij de rechtbank jaarlijkse verantwoording wordt gedaan over de financiën van de cliënt.

Heeft uzelf of een dierbare hulp nodig bij het beheren van financiën of zoekt u ondersteuning bij financiële uitdagingen? ABR is er om u te helpen. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onze diensten en hoe wij u kunnen assisteren in dit traject. Als u assistentie nodig heeft bij het aanvragen van curatele, bewindvoering of mentorschap, kunt u direct contact met ons opnemen via deze pagina.