Aanvraag indienen

Bewindvoerder: alles wat u moet weten!

Er komen veel situaties voor waarin mensen door verschillende factoren niet langer in staat zijn om financiële zaken zelfstandig op een rijtje te krijgen en te behouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door lichamelijke of geestelijke problemen, of door problematische schulden. Bij dit soort gevallen kan een bewindvoerder een belangrijke rol spelen om te zorgen dat er stabiliteit wordt behouden binnen de financiën van de cliënt. Op deze pagina vindt u alles wat u te weten wilt komen over wat een bewindvoerder doet, wanneer iemand een bewindvoerder nodig heeft en wat beschermingsbewind van ABR inhoudt. 

Meer over Bewind

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is iemand die aangesteld is om het vermogen en financiele belangen van een persoon te beheren wanneer deze persoon daar zelf niet (meer) toe in staat is. ABR Nederland is gespecialiseerd in Beschermingsbewind, een beschermingsbewindvoerder van ABR zorgt ervoor dat de vaste lasten netjes betaald worden, dat de cliënt verzekerd is (zorgverzekering, AVP, inboedel en uitvaart) en betaalt boodschappengeld uit op een aparte bankrekening.

Wat doet een bewindvoerder?

De voornaamste taak van een bewindvoerder is het beheren van het vermogen van een cliënt, wanneer deze persoon dit zelf niet meer kan. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de cliënt wordt overgedragen aan de bewindvoerder. Het doel is hierbij een financieel stabiele situatie te creëren voor de cliënt en bescherming te bieden tegen potentiële financiële problemen of mogelijk financieel misbruik. 

Onderdelen waar de bewindvoerder zich o.a. mee bezig houdt zijn:

  • Het opstellen en bijhouden van een overzicht van alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en eventuele schulden.
  • Een budgetplan opstellen met o.a. een bepaling van de hoeveelheid leefgeld
  • Waarborgen dat de rekeningen van de cliënt tijdig worden betaald
  • Waarborgen dat de cliënt niet te veel betaald - denk hierbij aan belastingen of dubbele verzekeringen
  • Zorgen dat de cliënt volledig verzekerd is
  • Zorgen dat de cliënt alle inkomsten tijdig ontvangt - niet alleen het salaris maar ook toeslagen. Waar nodig vraagt de bewindvoerder ook de toeslagen aan
  • Contact onderhoud met relevante instanties
  • Zorgen dat de binnenkomende post verwerkt wordt
  • Indien er sprake is van schulden wordt er een haalbare betalingsregeling getroffen en wordt de cliënt aangemeld bij schuldhulpverlening
  • Zorgen dat bij de rechtbank jaarlijks verantwoording wordt gedaan over de financien van de cliënt

Wanneer heeft iemand een bewindvoerder nodig?

Er zijn verschillende situaties waarbij de ondersteuning van een bewindvoerder voorkomt. Wanneer iemand psychische of lichamelijke problemen heeft kan een bewindvoerder worden ingezet om deze taak over te nemen. Ook bij een verstandelijke beperking kan een bewindvoerder een prettige ondersteunende dienst bieden voor de cliënt en diens directe omgeving. Personen met een verstandelijke beperking kunnen soms moeite hebben om hun financiële zaken zelfstandig te regelen en het kan dan voor de familie prettig zijn om hier een onafhankelijke professional voor in te schakelen. 

Ook wanneer iemand problematisch in de schulden zit, is de hulp van een bewindvoerder bevorderlijk. Wanneer iemand te kampen heeft met ernstige schulden en het de persoon niet lukt om deze op eigen initiatief en kracht op te lossen, kan de bewindvoerder ondersteuning bieden binnen het verkrijgen van financiële stabiliteit en de juiste betalingsregelingen te treffen.

Heeft u het gevoel dat u baat zou hebben bij de ondersteuning van een van onze ervaren bewindvoerders? Aarzel dan niet om u aan te melden via de Aanvraag indienen pagina.

Heeft u last van financiele problemen? Bekijk dan eens het blog Financiële Hulp Nodig

Wilt u direct aan de slag? Bekijk dan de pagina Financieel Plan Maken


 Meer te weten komen over bewindvoering van ABR?

Voor meer gedetailleerde informatie over bewindvoerders en hun rol bij beschermingsbewind kunt u terecht op onze pagina over Bewindvoering. Hier bespreken wij naast de taken van een bewindvoerder ook de mogelijke kosten van beschermingsbewind en geven wij u een aantal voorbeelden uit de praktijk.

 

Bewindvoering Contact