Aanvraag indienen

Mentorschap Gelderland

Zoekt u zelf een mentor of kent u iemand voor wie een mentor nodig is? ABR-Nederland helpt u graag! Allereerst, wat is mentorschap? Mentorschap is een door de rechter opgelegde maatregel. Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, en geen familie of andere personen hebben waar zij op terug kunnen vallen. Zo is mentorschap onder andere bedoeld voor mensen die lijden aan dementie, een psychische aandoening of een verstandelijke beperking hebben. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast is een mentor een adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan mentorschap in Gelderland aanvragen. Een persoon die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is dan ook het doel van deze maatregel.

 Mentorschap Gelderland aanvragen

Mentorschap Gelderland: in de praktijk

Hoe werkt mentorschap Gelderland in de praktijk? Bij onze mentoren staat kwaliteit en professionaliteit centraal. Tijdens het mentorschap wordt u als het ware “onder toezicht” van onze mentor gesteld. Het gaat niet om de vermogensrechtelijke belangen, maar om de persoonlijke belangen, zoals: verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Door veel persoonlijk contact met u als cliënt, kunnen wij uw wensen zo goed mogelijk behartigen. Onze mentoren komen voor u op bij uw zorgverlener. Zo weet u zeker dat er altijd iemand namens u reageert. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt een goede vertrouwensband opbouwt met zijn of haar mentor.

Indien u de maatregel mentorschap wilt beëindigen, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Vaak eindigt de maatregel automatisch, omdat er een einde is gekomen aan de opgelegde periode.

Voelt u zich niet op u gemak bij uw huidige mentor? Dan kunt te allen tijde uw mentor wijzigen of een tweede mentor aanstellen. Daarnaast is het mogelijk om de beschermingsmaatregel te wijzigen naar zwaarder of lichter.

mentorschap-gelderland

Taken van een mentor

Een mentor heeft bepaalde werkzaamheden. Tijdens het mentorschap mogen wij volgens de wet namen u praten, handtekeningen zetten en (zorg)zaken voor u regelen. Om een duidelijker beeld te geven van onze werkzaamheden, hebben wij hieronder enkele voorbeelden opgesomd:


  • Het aanspreekpunt zijn voor (zorg)instellingen

  • Zorg advies geven

  • Voor de persoonlijke belangen de cliënt opkomen

  • De beslissing van cliënt beoordelen

  • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie  • Controle houden op de kwaliteit van de zorg

  • Een onafhankelijke positie aannemen

  • Doen wat goed voor u is

  • Motiveren en ondersteunen

  • Op de hoogte blijven van de situatie


Ons team

Ons team staat altijd voor u klaar. Het team van ABR-Nederland bestaat uit professionele en betrokken medewerkers. Door deze combinatie kunnen wij met de grootste zorg en deskundigheid de juiste beslissingen nemen. Naast mentorschap bieden wij curatele en beschermingsbewind aan mensen die niet langer in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. Door het werken met korte lijnen zijn wij altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en de betrokken hulpverleners.

Over ons

mentorschap-ABR-Nederland

Mentorschap in Gelderland aanvragen?

Voor ieder volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u ABR inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Dit is ook mogelijk wanneer u denkt in de toekomst mentorschap nodig te hebben. Ook dan kunt u namelijk mentorschap in Gelderland aanvragen.

Wij doen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Gelderland. Wanneer er mentorschap is toegewezen door de kantonrechter en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft, dan is het mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand.

Wilt u mentorschap aanvragen? Dan kunt u gerust telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar info@abr-nederland.nl In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. 

Mentorschap aanvragen Neem contact op!