Aanvraag indienen

Mentorschap  Eindhoven

Wat houdt mentorschap eigenlijk in? Mentorschap is voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om voor hun op te komen. Dit kan komen doordat ze een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening hebben of bijvoorbeeld aan dementie lijden. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en daarmee de belangenbehartiger van zijn cliënt. In overleg met de betrokkene (waar mogelijk) wordt over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding beslist door de mentor. Daarnaast is een mentor een vertrouwenspersoon en adviseur voor de vele andere persoonlijke zaken.

Een persoon moet 18 jaar of ouder zijn om mentorschap in Eindhoven aan te vragen. De persoon die een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het belangrijkste doel van de maatregel.

Mentorschap Eindhoven aanvragen

Mentorschap Eindhoven – In de praktijk

Voor onze mentoren staat kwaliteit en professionaliteit centraal. De mentoren hebben veel persoonlijk contact met de cliënt. U of uw naaste wordt als het ware “onder toezicht” van onze mentor gesteld. Het is goed dat er iemand voor u of uw naaste opkomt. Zo weet u zeker dat er altijd iemand namens de cliënt reageert, volgens de wensen die u heeft. Het gaat dan niet om zijn vermogensrechtelijke belangen, maar om belangen als persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en onze mentor een goede vertrouwensband hebben.

Wilt u de maatregel mentorschap beëindigen? Dit kan u doen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Maar vaak eindigt de maatregel automatisch, dit omdat er een einde is gekomen aan de periode die is opgelegd.

Voelt u zich niet prettig bij uw huidige mentor? Dan kunt u te allen tijde uw mentor veranderen. Het is ook mogelijk om de beschermingsmaatregel te wijzigen naar zwaarder of lichter.

Taken van een mentor

Een mentor heeft verschillende werkzaamheden. Volgens de wet mogen wij namens u praten, tekenen en (zorg)zaken voor u regelen. Om een indruk te geven hebben wij een aantal voorbeelden opgesomd.

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie

Beoordelen van de beslissingen van de cliënt

Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen

Assisteren en motiveren                    

Aanspreekpunt zijn voor zorginstellingen   Een onafhankelijk positie aannemen

Controle houden op de kwaliteit van de zorg

Zorg advies geven               

Op de hoogte blijven van de situatie

Doen wat goed voor u isOns team

Het team staat altijd voor u klaar. Wij van ABR-Nederland bestaan uit betrokken en professionele medewerkers. Door deze combinatie beslissen wij met de grootste zorg en deskundigheid voor de cliënten. Wij bieden curatele, beschermingsbewind en mentorschap aan mensen die niet langer in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. Wij werken met korte lijnen en zijn altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en betrokken hulpverleners.  

 

Over Ons

Mentorschap aanvragen?

U kunt voor ieder volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft ABR inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

Indien u mentorschap wilt aanvragen, dan kunt u gerust telefonisch contact op nemen of een e-mail sturen naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om u te helpen.

 

Contact