Aanvraag indienen

Mentorschap Breda

Mentorschap wat houdt dat eigenlijk in? Mentorschap is een door een kantonrechter opgelegde maatregel. Dit wordt toegewezen aan mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of naasten hebben om voor hen op te komen. Er is vaak sprake van een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening. Maar ook mensen dien aan alzheimer lijden. De rechter zal in deze gevallen een mentor toewijzen. Vervolgens zal de wettelijke vertegenwoordiger een belangenbehartiger van zijn cliënt worden. In overleg met de betrokkene (waar mogelijk) wordt over zijn persoonlijke verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding beslist door de mentor. Daarnaast zal een mentor fungeren als een vertrouwenspersoon en adviseur voor vele persoonlijke zaken.

Een persoon moet 18 jaar of ouder zijn om mentorschap in Breda aan te vragen. De persoon die een mentor krijgt toegewezen door de rechter, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het belangrijkste doel van de maatregel.

Mentorschap Breda aanvragen

Mentorschap Breda: in de praktijk

Hoe werkt mentorschap in Breda in de praktijk? Voor onze mentoren staat professionaliteit en kwaliteit centraal. Onze mentoren behouden veel persoonlijk contact met de cliënt. U of uw naaste wordt als het ware “onder toezicht” van onze mentor gesteld. Het is goed dat er iemand voor u of uw naaste opkomt. Onze mentoren komen altijd op voor de wensen van de clienten. Hierin gaat het niet om zijn vermogensrechtelijke belangen, maar om belangen als persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en onze mentor een goede vertrouwensband hebben. 

Wilt u de maatregel mentorschap beëindigen? Dit is mogelijk doormiddel van een schriftelijk verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Maar vaak eindigt de maatregel automatisch, dit omdat er een einde is gekomen aan de periode die is opgelegd.

Indien u zich niet prettig voelt bij uw huidige mentor, dan kunt u te allen tijde uw mentor veranderen. Het is ook mogelijk om de beschermingsmaatregel te wijzigen naar zwaarder of lichter.

Taken van een mentor

De werkzaamheden zijn gericht op het vertegenwoordigen van de betrokkenen. Een mentor mag volgens de wet namens u praten, tekenen en (zorg)zaken voor u regelen. Om u een beter beeld te geven, hebben wij een aantal voorbeelden opgesomd:  • Een vertrouwensrelatie opbouwen

  • Beslissingen beoordelen van de cliënt

  • Opkomen voor de belangen van cliënt

  • Contactpersoon zijn voor zorginstellingen

  • Ondersteunen en motiveren                
  • Doen wat goed voor u is

  • Een onafhankelijk positie aannemen

  • Controle houden op de zorgkwaliteit

  • Zorg advies geven

  • Op de hoogte blijven van uw situatie.


Ons team

Wij staan als team altijd voor u klaar. Het team van ABR-Nederland bestaat uit betrokken en professionele medewerkers. Door deze combinatie beslissen wij met de grootste zorg en deskundigheid voor onze cliënten. Naast mentorschap bieden wij curatele en beschermingsbewind aan mensen die niet langer in staat zijn om hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te vertegenwoordigen. ABR-Nederland werkt met korte lijnen en zo zijn wij altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en betrokken hulpverleners.

Over ons

mentorschap-breda-aanvragen

Mentorschap aanvragen?

Voor ieder volwassen persoon is het mogelijk om (tijdelijk) ondersteuning in te schakelen. ABR helpt u bij het vinden van een passende mentor. U kunt ook mentorschap aanvragen indien u verwacht deze in de toekomst nodig te hebben.

Wanneer er mentorschap is toegewezen door de kantonrechter, en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft. Is het eventueel mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand. Wij zullen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Breda doen.

Indien u mentorschap wilt aanvragen, neem dan gerust telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@abr-nederland.nl Beschrijf in deze mail uw situatie en geef aan waarom u een aanvraag indient. 

Mentorschap aanvragen Neem contact op!