Aanvraag indienen

Mentorschap Brabant

Wilt u een mentor aanvragen? Of wilt u mentor worden? ABR-Nederland helpt u hier graag bij. Allereerst, wat is mentorschap? Mentorschap is voor mensen die moeite hebben met de regie over hun leven en geen familie of andere hebben om voor hen op te komen. Dit kan komen doordat ze een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening hebben of bijvoorbeeld aan dementie lijden. In overleg met de betrokkene (waar mogelijk) wordt over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding beslist door de mentor. Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger en daarmee de belangenbehartiger van de cliënt.

Om mentorschap Brabant aan te vragen moet een persoon 18 jaar of ouder zijn. De persoon die een mentor krijgt toegewezen blijft wel handelingsbekwaam. Het belangrijkste doel van de maatregel is de bescherming van de persoon zelf.

 Mentorschap Brabant aanvragen

Mentorschap Brabant – in de praktijk brengen

Kwaliteit en professionaliteit staan centraal voor onze mentoren. Onze mentoren onderhouden altijd veel persoonlijk contact met de cliënten. U of uw naasten worden als het ware “onder toezicht” van onze mentoren gesteld. Mentorschap zorgt ervoor dat er altijd iemand voor u of uw naasten opkomt. Zo weet u zeker dat er altijd iemand namens de cliënt reageert, en opkomt voor de wensen die u heeft. Bij het aanvragen van mentorschap, is het belangrijk om te onthouden dat het niet gaat om vermogensrechtelijke belangen. Maar om belangen als persoonlijk verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en onze mentor een goede vertrouwensband hebben. 

Doormiddel van een schriftelijk verzoek bij de kantonrechter is het mogelijk de maatregel mentorschap te beëindigen. Maar vaak eindigt de maatregel automatisch, dit omdat er een einde is gekomen aan de periode die is opgelegd.

Stel, u voelt zich niet prettig bij uw huidige mentor, dan kunt u te allen tijde van mentor veranderen. Het is ook mogelijk om de beschermingsmaatregel te wijzigen naar zwaarder of lichter.

Wat zijn de taken van een mentor?

Een mentor heeft verschillende werkzaamheden. Volgens de wet mogen wij namens u praten, tekenen en (zorg) taken voor uw regelen. Om een indruk te geven over de werkzaamheden hebben wij een aantal voorbeelden opgesomd:


  • Voor de persoonlijke belangen van cliënten opkomen

  • De beslissingen van de cliënt beoordelen

  • Vertrouwenspersoon zijn voor de cliënt

  • Aanspreekpunt voor zorginstellingen

  • Begeleiden en motiveren  • Zorg advies geven

  • Op de hoogte blijven van de persoonlijke situatie

  • Keuzes maken die goed voor u zijn

  • Een onafhankelijke positie aannemen

  • Controle houden op de kwaliteit van de zorg


Onze organisatie

 Het team staat altijd voor u klaar. Wij van ABR-Nederland bestaan uit betrokken en professionele medewerkers. Door deze samenstelling beslissen wij met de grootste zorg en deskundigheid voor de cliënten. Naast mentorschap bieden wij curatele en beschermingsbewind aan mensen die niet langer instaat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. Door het werken met korte lijnen zijn wij altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en betrokken hulpleners.

Over ons

Mentorschap aanvragen?

Voor iedere volwassen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, is het mogelijk om ABR-Nederland in schakelen. Wij helpen u bij het vinden van een passende mentor. Ook wanneer u denkt deze pas in de toekomst nodig te hebben, kunt u bij ons mentorschap aanvragen

Wanneer er een mentorschap wordt toegewezen door de kanton rechter en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft, is het mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand. Wij kunnen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Brabant doen.

Indien u mentorschap wilt aanvragen, dan kunt u gerust telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om u te helpen.

Mentorschap aanvragen Neem contact op!

mentorschap-brabant