Aanvraag indienen

Mentorschap Rotterdam

Wat is mentorschap eigenlijk?  In Rotterdam speelt mentorschap een cruciale rol voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Voor deze mensen is mentorschap in Rotterdam een goede uitkomst. Bijvoorbeeld omdat ze aan dementie lijden, een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening hebben. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt en beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wanneer de cliënt dat zelf niet kan. Daarnaast is een mentor een adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan mentorschap in Rotterdam aanvragen. Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam. De bescherming van de persoon zelf is het doel van deze maatregel.

Mentorschap Rotterdam aanvragen

Mentorschap Rotterdam – In de praktijk

In het werk van onze mentoren staan kwaliteit en professionaliteit centraal. Onze mentoren hebben veel persoonlijk contact met u als cliënt. U wordt als het ware “onder toezicht” van onze mentor gesteld. Het is handig voor uzelf en voor uw zorgverlener dat er iemand voor u opkomt. Zo weet u zeker dat er altijd iemand namens u reageert, volgens de wensen die u heeft. Het gaat dan niet om zijn vermogensrechtelijke belangen, maar om belangen als persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en onze mentor een goede vertrouwensband hebben.

Wilt u de maatregel mentorschap beëindigen, dan dient u een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. Vaak eindigt de maatregel automatisch omdat er een einde is gekomen aan de opgelegde periode.

Voelt u zich niet prettig bij uw huidige mentor? Dan kunt u te allen tijde uw mentor veranderen van mentor. Het is ook mogelijk om de beschermingsmaatregel te wijzigen naar zwaarder of lichter.

Taken van een mentor

Een mentor heeft bepaalde werkzaamheden. Volgens de wet mogen wij namens u praten, handtekeningen zetten en (zorg)zaken voor u regelen. Om een indruk te geven hebben wij een greep van voorbeelden opgesomd:  • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie

  • Beoordelen van de beslissingen van de cliënt

  • Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen

  • Assisteren en motiveren

  • Aanspreekpunt zijn voor zorginstellingen   
  • Een onafhankelijk positie aannemen

  • Controle houden op de kwaliteit van de zorg 
  • Op de hoogte blijven van de situatie

  • Zorg advies geven

  • Doen wat goed voor u isOns team

Ons team staat altijd voor u klaar. Het team van ABR-Nederland bestaat uit professionele en betrokken medewerkers. Door deze combinatie kunnen wij met de grootste zorg en deskundigheid de juiste beslissingen nemen. Wij bieden curatele, beschermingsbewind en mentorschap aan mensen die niet langer in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. Wij werken met korte lijnen en zijn altijd goed bereikbaar voor onze cliënten en betrokken hulpverleners.  

Over Ons

Mentorschap aanvragen?

Voor ieder volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u ABR inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

Wanneer er mentorschap is toegewezen door de kantonrechter en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft, is het mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand. Wij kunnen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Rotterdam doen.

Indien u mentorschap wilt aanvragen, dan kunt u gerust telefonisch contact op nemen of een e-mail sturen naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om u te helpen.

Mentorschap aanvragen Neem contact op!