Aanvraag indienen

Bewindvoering Utrecht

Bewindvoering Utrecht | Wat is bewindvoering eigenlijk precies? Wanneer een persoon niet meer zelf zijn of haar financiën kan beheren, kan er door een rechter beschermingsbewind worden opgelegd. Deze beslissingen kan voortkomen uit hun geestelijke of lichamelijke problemen, maar ook grote financiële schulden. Er zijn dus verschillende oorzaken waardoor iemand niet meer zelf in staat is zijn eigen financiële zaken te regelen. Om financiële zaken toch goed beheerd te krijgen, worden deze beheerd door een bewindvoerder. Wanneer er beschermingsbewind wordt uitgesproken voor de betrokkene, blijft deze persoon wel altijd handelingsbekwaam. 

 Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Utrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Bewindvoering Utrecht aanvragen

ABR; uw bewindvoerder in Utrecht

In de meeste situaties kan bewind uitgevoerd worden door een lid van de familie of partner. Mocht een naaste de financiële belangen van de betrokkene niet kunnen, of misschien willen, behartigen, dan heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een bewindvoerder van ABR-Nederland. Wij creëeren stabiliteit, zorgen daardoor voor rust in het leven van de betrokkene, en handelen altijd in het belang van de betrokkene. 

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

De bewindvoerders van ABR-Nederland nemen zorg uit handen door het betalen van vaste lasten, door het afsluiten van verzekeringen daar waar nodig en betalen boodschappengeld op de leefgeldrekening van de betrokkene. Tot deze rekening heeft de betrokkene toegang. Wij verzorgen o.a. de volgende werkzaamheden:


 • Het opstellen van een budgetplan

 • Aanvragen van bijzondere bijstand

 • Regelen toeslagen bij de belastingdienst

 • Verzekeringen afsluiten

 • Post behandelen en doorzenden

 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de klant en de rechtbank • Betalingen verrichten

 • Indienen van kwijtscheldingsverzoeken

 • Eventueel treffen van passende betalingsregelingen en/of aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie

 • Declaraties ziektekosten

 • Contact onderhouden met diverse instanties


Ons team

Wij zijn een team van professionele en betrokken medewerkers en wij staan altijd voor u klaar. Wij nemen graag de juiste beslissingen voor u aan de hand van onze zorg en deskundigheid. Wij bieden curatelebeschermingsbewind en mentorschap aan mensen die niet in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. 

Over ons

Bewindvoering aanvragen?

Kent u iemand die niet meer in staat is zijn financiën zelf te regelen of is er sprake van problematische schulden? Woont u of de betrokkene in Utrecht? Kies voor ABR-Nederland; het team aan bewindvoerders in Utrecht.

De kosten laten dekken door middel van een bijzondere bijstand kan. Dit is mogelijk wanneer een kantonrechter bewindvoering heeft toegewezen én als een algemene bijstandsuitkering heeft. Wij kunnen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Utrecht doen.

Indien u beschermingsbewind wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail verzenden naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om te helpen.

Bewindvoering aanvragen Neem contact op!