Aanvraag indienen

Bewindvoering Eindhoven

Bewindvoering Eindhoven | Wat houdt dat in bewindvoering? Beschermingsbewind wordt opgelegd door een rechter wanneer de persoon in kwestie niet meer in staat is zijn of haar financiën te beheren. Hier kunnen geestelijke of lichamelijke problemen en/of problematische schulden de basis voor zijn. Er kunnen dus verschillende redenen zijn waardoor het iemand niet meer lukt zelf zijn financiële zaken te regelen. Tijdens beschermingsbewind worden de geldzaken van iemand die het niet meer zelf kan beheerd door een bewindvoerder, zo worden de financiële zaken goed beheerd. Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Eindhoven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wanneer er voor u of een van uw naasten beschermingsbewind is uitgesproken wordt het beheer van de financiën aan de bewindvoerder gegeven. De persoon blijft tijdens onder bewindstelling wel handelingsbekwaam.

Bewindvoering Eindhoven aanvragen

ABR uw bewindvoerder in Eindhoven

In veel gevallen kan bewind uitgeoefend worden door een partner of naast familielid. Dit is niet altijd mogelijk, wanneer er geen partner of familielid is die de financiële belangen kan (of wil) behartigen, kan ABR uw bewindvoerder worden. ABR creëert stabiliteit in de financiële (en daarmee ook de persoonlijke) situatie zodat er rust ontstaat. Wij zijn als ABR op veel plaatsen werkzaam, waaronder ook Eindhoven.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

De bewindvoerders van ABR dragen zorg voor het betalen van vaste lasten, zorgen dat de onder bewind gestelde verzekerd is en betalen boodschappengeld uit op een aparte bankrekening; de leefgeldrekening waar de betrokkene toegang tot heeft (bijvoorbeeld door een bankpas). Wij verzorgen o.a. de volgende werkzaamheden:


 • Het opstellen van een budgetplan

 • Aanvragen van bijzondere bijstand

 • Regelen toeslagen bij de belastingdienst

 • Verzekeringen afsluiten

 • Post behandelen en doorzenden

 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de klant en de rechtbank • Betalingen verrichten

 • Indienen van kwijtscheldingsverzoeken

 • Eventueel treffen van passende betalingsregelingen en/of aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie

 • Declaraties ziektekosten

 • Contact onderhouden met diverse instanties


Ons team

Wij zijn een groep van professionele en betrokken medewerkers, wij staan dan ook altijd voor u klaar. Door de combinatie kunnen wij u met zorg en deskundigheid bijstaan, hierdoor worden de juiste beslissingen voor u genomen. Wij bieden curatelebeschermingsbewind en mentorschap aan mensen die niet in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. 

Over ons

Bewindvoering aanvragen?

Woont u in Eindhoven en kent u iemand die lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn financiën zelfstandig te beheren of is er sprake van een uiterst problematische schulden? Kies dan voor ABR-Nederland, de bewindvoerder in Eindhoven. 

Wanneer er bewindvoering is toegewezen door de kantonrechter en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft, is het mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand. Wij kunnen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Eindhoven doen.

Indien u beschermingsbewind wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail verzenden naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om te helpen.

Bewindvoering aanvragen Neem contact op!