Aanvraag indienen

BewindvoerDER Brabant

Bewindvoerder Brabant | Wat is dat, bewindvoering? Beschermingsbewind wordt uitgesproken door een rechter op het moment dat iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn/haar financiën te beheren. Hier kunnen lichamelijke of geestelijke problemen en/of problematische schulden de basis voor zijn. Er kunnen verschillende dingen spelen waardoor het iemand zelf niet meer lukt zijn financiële zaken te regelen. Bij beschermingsbewind beheert een bewindvoerder de gelden en goederen van iemand die dat zelf niet meer kan. Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Brabant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Als er voor u of uw naasten beschermingsbewind is uitgesproken, worden de financiën uit handen gegeven aan de bewindvoerder.

Bewindvoering Brabant aanvragen

ABR: uw bewindvoerder in Brabant

Iemand die bewind uitoefent kan in veel gevallen uw partner of een naast familielid zijn. Wanneer u geen partner of familielid heeft die uw financiële belangen kan (of wil) behartigen, kan ABR uw bewindvoerder worden. ABR-Nederland heeft als doel het creëren van stabiliteit in de financiële (en de persoonlijke) situatie waardoor er rust ontstaat.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

De bewindvoerders van ABR behartigen de financiële belangen van de persoon. De bewindvoerders bij ABR dragen zorg voor het betalen van de vaste lasten, zorgen dat de onder bewind gestelde verzekerd is en betalen boodschappengeld uit op de leefgeld rekening waarvan de betrokkene een bankpasje heeft. U kunt ten alle tijden uw bankrekeningen bij ABR volgen d.m.v. een online portal. U kunt ook een derde hiervoor machtigen zodat er altijd iemand is die met u mee kan kijken. Een derde kan een familielid zijn of uw begeleider. ABR zorgt voor het volgende:


 • Het opstellen van een budgetplan

 • Aanvragen van bijzondere bijstand

 • Regelen toeslagen bij de belastingdienst

 • Verzekeringen afsluiten

 • Post behandelen en doorzenden

 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de klant en de rechtbank • Betalingen verrichten

 • Indienen van kwijtscheldingsverzoeken

 • Eventueel treffen van passende betalingsregelingen en/of aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie

 • Declaraties ziektekosten

 • Contact onderhouden met diverse instanties


Ons team

Het team van ABR-Nederland staat altijd voor u klaar. Wij zijn betrouwbare, professionele en betrokken medewerkers. Wij maken met zorg en deskundigheid de juiste beslissingen voor u of uw naasten. ABR biedt curatelebeschermingsbewind en mentorschap aan mensen die niet in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. 

Over ons

Bewindvoering aanvragen?

Woont u in Brabant en kent u iemand die lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn financiën zelfstandig te beheren of is er sprake van een uiterst problematische schulden? Kies dan voor ABR-Nederland, de bewindvoerder in Brabant. 

Wanneer er bewindvoering is toegewezen door de kantonrechter en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft, is het mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand. Wij kunnen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Brabant doen.

Indien u beschermingsbewind wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail verzenden naar info@abr-nederland.nl. In deze mail kunt u kort uw situatie vertellen en uw telefoonnummer achterlaten dan bellen wij u z.s.m. terug. Wij zijn er om te helpen!

Bewindvoering aanvragen Neem contact op!