Aanvraag indienen

Bewindvoering Arnhem

Bewindvoering in Arnhem | Bewindvoering, wat is dat? Een bewindvoerder in Arnhem helpt mensen die lichamelijke of geestelijke problemen hebben en daardoor zelf niet meer in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen. De kantonrechter zal een beschermingsbewind uitspreken wanneer het blijkt dat een persoon zelf niet in staat is om zijn financiële zaken te regelen. Onze professionele bewindvoerders staan klaar om u te helpen bij uw financiële zaken. Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Arnhem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Als uw beschermingsbewind is uitgesproken, geeft u uw financiën uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam.

Bewindvoering Arnhem aanvragen

ABR: uw bewindvoerder in Arhnem

Bewind kan worden uitgeoefend door een partner of naast familielid. Dit is niet altijd mogelijk, wanneer er geen partner of familielid is die de financiële belangen (kan) of wil behartigen. In deze gevallen kan ABR-Nederland uw bewindvoerder worden. ABR-Nederland creëert stabiliteit in uw financiële situatie, en daarmee ook rust in uw persoonlijke situatie. Ons werkgebied is breed, zo ook in Arhnem.  

Bewindvoerder Arnhem

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerders van ABR-Nederland behartigen de financiële belangen van de persoon in kwestie, met als doel van de maatregel bewind, het beschermen van de financiële belangen. De bewindvoerders van ABR-Nederland dragen zorg voor het betalen van de vaste lasten, zorgen dat de onder bewind gestelde verzekerd is en betalen leefgeld uit op een aparte bankrekening. Het leefgeld zal beschikbaar worden gesteld op een rekening waarvan u een bankpas heeft. Wij zullen u helpen middels de volgende werkzaamheden:


 • Het opstellen van een persoonlijk budgetplan

 • Ontvangen post afhandelen en doorzenden

 • Contact onderhouden met diverse instanties

 • Indienen van kwijtscheldingsverzoeken bij de belastingen

 • Mogelijk het treffen van passende betalingsregelingen en/of aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie • Betalingen verrichten volgens het budgetplan

 • Jaarlijks afleggen van de rekeningen

 • Verantwoording aan de klant en de rechtbank

 •  Aanvragen van bijzondere bijstand

 • Toeslagen schikken bij de belastingdienst

 • Verzekeringen afsluiten

 • Declaraties ziektekosten.


Ons team

Ons team 

ABR-Nederland bestaat uit een team van professionele, betrouwbare en betrokken medewerkers. Wij staan dan ook altijd voor u klaar. Door met de grootste zorg en deskundigheid uw financiële zaken te ondersteunen, kunnen wij u bijstaan in het maken van de juiste beslissingen. Naast beschermingsbewind bieden wij curatele en mentorschap aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. 

Over ons

Bewindvoering aanvragen?

Woont u in Arhnem en/of kent u iemand die lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn/haar financiën zelfstandig te beheren of is er sprake van uiterst problematische schulden? Kies dan voor ABR-Nederland, dé bewindvoeder in Arhnem.

Wij kunnen voor u een aanvraag voor bijzondere bijstand in Arnhem doen. Wanneer er bewindvoering is toegewezen door de kantonrechter en u als cliënt een algemene bijstandsuitkering heeft, dan is het mogelijk om de kosten te laten dekken doormiddel van bijzondere bijstand.

 Indien u beschermingsbewind wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail verzenden naar info@abr-nederland.nl. In deze mail omschrijft u uw situatie en geeft u aan waarom u deze aanvraag indient. Wij zijn er om te helpen!

Bewindvoering aanvragen Neem contact op!

bewindvoering aanvragen